date
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NGÀNH Y TẾ CHUNG SỨC, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        

Công bố kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Pháp luật về An toàn vệ sinh lao động; Phòng, chống cháy nổ; Công tác phòng, chống dịch Covid-19” nhân Tháng Công nhân năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-LĐLĐ ngày 26/2/2021, Kế hoạch số 33/KH-LĐLĐ ngày 03/3/2021, Kế hoạch số 37/KH-LĐLĐ ngày 09/3/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa và Chương trình Công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Thanh Hóa về tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021. Nhằm thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021 trong các cấp công đoàn; nâng cao kiến thức, nhận thức, ý thức trách nhiệm của người lao động, đoàn viên Công đoàn ngành Y tế trong công tác an toàn vệ sinh lao động; phòng, chống cháy nổ, nhất là đối với phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc để xây dựng môi trường làm việc an toàn, chất lượng, hiệu quả, vì sức khỏe của mỗi cán bộ, nhân viên y tế và cộng đồng. Công đoàn ngành Y tế Thanh Hóa phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Pháp luật về An toàn vệ sinh lao động; Phòng, chống cháy nổ; Công tác phòng, chống dịch Covid-19” (sau đây gọi là Cuộc thi).

 Giao diện PMCTTT.jpg

Giao diện phần mềm Cuộc thi trực tuyến

Cuộc thi diễn ra từ 8 giờ 00 ngày 05/5/2021 đến 17 giờ 00 ngày 28/5/2021 đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của cán bộ, CNVCLĐ toàn ngành Y tế Thanh Hóa. Sau 02 đợt thi, Cuộc thi đã kết thúc và thành công rực rỡ, giúp nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, kỹ thuật an toàn lao động, kỹ thuật vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh viên, quy định của pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy, phòng chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc. Các nội dung này giúp cho cán bộ y tế có ý thức hơn trong việc kiểm soát các vấn đề nhập cảnh, cách ly, phòng, chống Covid-19, tuyên truyền thông điệp 5K, tiêm phòng vắc xin theo quy định.

Trong thời gian tổ chức, trang chủ của Cuộc thi đã ghi nhận 10.055 nghìn lượt truy cập tham gia dự thi của CNVCLĐ toàn ngành. Trên cơ sở xác nhận đối với kết quả thi của Bộ phận vận hành và quản trị phần mềm Cuộc thi, Tổ giúp việc Ban Tổ chức đã phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tiến hành rà soát, liên hệ với người đạt giải để xác thực thông tin bảo đảm chính xác và lập danh sách tập thể và cá nhân tham gia dự thi có kết quả cao nhất và dự đoán số lượng người tham gia sát nhất trình Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Quyết định công nhận kết quả giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Pháp luật về An toàn vệ sinh lao động; Phòng, chống cháy nổ; Công tác phòng, chống dịch Covid-19” nhân Tháng Công nhân với tổng số tiền thưởng là 14,8 triệu đồng./.

Tin+bài: Trương Việt Dũng - CĐNYT