date
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NGÀNH Y TẾ CHUNG SỨC, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        

Công đoàn ngành Y tế: tổ chức Tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2022 và phát động Chương trình 01 triệu sáng kiến giai đoạn II

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, ngày 04/8/2022 Công đoàn ngành Y tế Thanh Hóa tổ chức Tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2022 và Phát động Chương trình 01 triệu sáng kiến giai đoạn II cho 21 CĐCS thuộc Cụm thi đua số 7 và số 9 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quan Hóa; Thành phần gồm Chủ tịch CĐCS, Chủ nhiệm UBKT hoặc Phụ trách công tác kiểm tra CĐCS và Kế toán kiêm nhiệm tài chính CĐCS với hơn 60 cán bộ công đoàn tham dự.

  

Anh Binh.jpg

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Mai Gia Bình - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Thanh Hóa nhấn mạnh nội dung, ý nghĩa của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn luôn được Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế Thanh Hóa quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Tại hội nghị đồng chí Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành truyền đạt chuyên đề: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐCS, Công đoàn ngành Y tế giai đoạn 2022-2025; Công tác tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn ngành Y tế khóa XIX, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Lê Thị Tố Uyên, Chuyên viên Công đoàn ngành truyền đạt nội dung: Nghiệp vụ công tác tài chính, tài sản công đoàn theo quy định mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Anh Dung.jpg

Đồng chí Trương Việt Dũng phát động Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” giai đoạn II.

Anh toan the.jpg

Thông qua chương trình tập huấn đã giúp đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở được trang bị những kiến thức, kĩ năng nghiệp vụ; cập nhật kịp thời những thông tin, kiến thức, quy định mới để triển khai, vận dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới./.

Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch CĐN Y tế