date
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NGÀNH Y TẾ CHUNG SỨC, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        

Công đoàn ngành Y tế Thanh Hóa: Ra mắt và trao quyết định thành lập 3 Công đoàn cơ sở

Ngày 14/6/2022, Công đoàn ngành Y tế đã tổ chức Lễ ra mắt và trao quyết định kết nạp đoàn viên, thành lập 03 công đoàn cơ sở. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Bá Cẩn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, Ban Tổ chức - LĐLĐ tỉnh; Thường trực, Thường vụ CĐN Y tế; đại diện NSDLĐ và Ban Chấp hành của 03 Công ty.

  

Anh- Tap the lanh dao va CDCS.jpg

Lãnh đạo Sở Y tế, LĐLĐ tỉnh, CĐN Y tế, NSDLĐ và Ban Chấp hành 03 Công ty tại buổi lễ ra mắt và trao quyết định ngày 14/6/2022

Nhằm xây dựng mối quan hệ hài hoà giữa người lao động và người sử dụng lao động theo đúng tinh thần quy định của Bộ luật lao động và Luật công đoàn; Sau khi trao đổi thống nhất giữa Công đoàn ngành Y tế, Ban giám đốc công ty và tập thể người lao động của 03 Công ty; 03 Công đoàn cơ sở được thành lập gồm Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh, Công ty Cổ phần Y Dược Hoàng Bảo Anh và Công ty Cổ phần Y Dược Hoàng Gia.

Tại Lễ ra mắt, lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế Thanh Hóa công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở, chỉ định Ban chấp hành lâm thời, công bố Quyết định kết nạp 33 đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh, 16 đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Y Dược Hoàng Bảo Anh và 13 đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ Phần Y Dược Hoàng Gia.

Đại diện cho người lao động của 3 Công ty tại lễ ra mắt và trao quyết định kết nạp đoàn viên, chị Lê Thị Hiền đã phát biểu cảm tưởng: “...chúng tôi vinh dự được kết nạp đứng vào hàng ngũ đoàn viên của tổ chức công đoàn Việt nam; chúng tôi xin cảm ơn Công đoàn ngành Y tế, Ban giám đốc công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi được gia nhập tổ chức công đoàn Việt Nam. Chúng tôi xin hứa sẽ chấp hành tốt mọi quy định của điều lệ công đoàn Việt Nam; cũng như sự phân công của Ban chấp hành công đoàn lâm thời công ty trong mọi hoạt động..”

Lãnh đạo ngành Y tế và lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xây dựng ngay Quy chế hoạt động của Ban chấp hành, quy chế phối hợp hoạt động với người sử dụng lao động, xây dựng thỏa ước lao động tập thể; tổ chức tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên; phối hợp với Ban Giám đốc tổ chức các phong trào thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh, góp phần tăng thu nhập, ổn định việc làm, nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên, đưa Công ty ngày càng lớn mạnh và phát triển.

Một số hình ảnh tại Lễ ra mắt và trao quyết định

Anh- Cty Hoang Gia.jpg

Anh - CTy An Sinh.jpg

Anh- Cty Hoang Bao Anh.jpg

Anh - Khai mac.jpg

Trương Việt Dũng - PCT CĐN Y tế