date
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NGÀNH Y TẾ CHUNG SỨC, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        

Công đoàn ngành Y tế: Phát động Chương trình 01 triệu sáng kiến giai đoạn II và Tập huấn công tác công đoàn năm 2022

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 và Kế hoạch số 100/KH-CĐYT ngày 26/7/2022 Công đoàn ngành Y tế đã tổ chức Phát động Chương trình 01 triệu sáng kiến giai đoạn II và Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở tại 04 điểm: huyện Quan Hóa, Quảng Xương, Hoằng Hóa và Thành phố Sầm Sơn.

 Anh Binh.jpg

Đ/c Mai Gia Bình -  Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế phát biểu khai mạc

   Tham dự tại 04 lớp tập huấn gồm 88 Công đoàn cơ sở trực thuộc với 258 cán bộ công đoàn là Chủ tịch, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra (Phụ trách công tác kiểm tra) Kế toán công đoàn. Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn cơ sở, Công đoàn ngành Y tế giai đoạn 2022-2025; Công tác tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn ngành Y tế khóa XIX, nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tài chính, tài sản công đoàn theo quy định mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; và Phát động Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” giai đoạn II.

   Khai mạc các lớp tập huấn, đồng chí Mai Gia Bình - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế đã thông tin nhanh đến các đại biểu về kết quả hoạt động công đoàn, phong trào CNVCLĐ trong 07 tháng đầu năm 2022, những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của ngành những tháng cuối năm; đồng chí Chủ tịch Công đoàn ngành nhấn mạnh đội ngũ cán bộ công đoàn mà trực tiếp là cán bộ Công đoàn cơ sở ngành Y tế cần phát huy thế mạnh sẵn có đồng thời không ngừng củng cố chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công tác nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ, năng lực, nhanh nhạy với cơ chế mới, có nội dung, phương pháp hoạt động khoa học, bảo vệ được quyền, lợi ích của người lao động là yêu cầu đặt ra hết sức cần thiết, có ý nghĩa quyết định đến nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn nói chung của ngành Y tế nói riêng. Bên cạnh đó đồng chí cũng yêu cầu Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở cần phải tiếp tục quan tâm đến những hoạt động công đoàn và của công đoàn bộ phận, tổ công đoàn tại đơn vị; phải có sự phối hợp tốt với lãnh đạo và các tổ chức khác trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để các hoạt động công đoàn ngày một lan tỏa nhiều hơn và nâng cao vị thế và uy tín của tổ chức công đoàn tốt hơn; Chú trọng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ đoàn viên, nhân viên Y tế trong thực thi công vụ, ý thức phục vụ nhân dân, thực hiện cải cách hành chính; Nâng cao vai trò của Công đoàn cơ sở trong thực hiện Quy chế dân chủ, chỉ đạo hoạt động ban thanh tra nhân dân có hiệu quả, giám sát việc thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; Hội nghị người lao động hàng năm… góp phần phòng chống tiêu cực, tham nhũng lãng phí trong cơ quan, đơn vị. Quan tâm hơn đến công tác thông tin tuyên truyền tại cơ sở làm sao phải linh hoạt, phù hợp với điều kiện làm việc và sinh hoạt của đoàn viên, CCVCLĐ. Nội dung tuyên truyền phải từ thực tiễn nhu cầu của đoàn viên, người lao động, đặc biệt là kiến thức về pháp luật lao động và công đoàn, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến CCVCLĐ. 

Quang cảnh tập tuấn.png

Quang cảnh buổi tập huấn

   Các đại biểu được nghe truyền đạt những nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác công đoàn như: Nội dung, phương thức và thời gian đại hội, công tác chuẩn bị Đại hội các văn bản liên qua đến kế hoạch đại hội Công đoàn các cấp; Những nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác Tài chính công đoàn như: những quy định chung về thu, chi tài chính công đoàn, việc thu đoàn phí, kinh phí công đoàn và các khoản thu khác, chi tài chính công đoàn, một số lưu ý chi hành chính và hoạt động phong trào; một số điểm mới về chế độ, chính sách của người lao động trong quan hệ lao động.

   Với mong muốn xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn ngày càng năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp, Ban Thường vụ Công đoàn ngành nhân cơ hội này đã lắng nghe những ý kiến đóng góp của các cán bộ trực tiếp làm công tác công đoàn tại Công đoàn cơ sở, tiếp xúc thường xuyên với người lao động để biết được tâm tư, nguyện vọng, tình cảm đối với hoạt động công đoàn. Từ đó, Công đoàn ngành có những hướng dẫn, chỉ đạo Công đoàn cơ sở hợp lý, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm của Công đoàn vì sự phát triển Công đoàn./.

Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch CĐN Y tế