date
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NGÀNH Y TẾ CHUNG SỨC, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        

Công đoàn ngành Y tế triển khai ứng dụng tiếp nhận phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng của CNVCLĐ

Ngày 12/8/2021, Công đoàn ngành Y tế đã đưa ứng dụng “Tiếp nhận phản ánh tình hình tư tương, tâm trạng của CNVCLĐ” vào hoạt động, với mục đích tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, tạo thêm kênh tương tác giữa đoàn viên và người lao động với tổ chức công đoàn, mọi thông tin của CNVCLĐ phản ánh sẽ được bảo đảm bí mật. Thông qua ứng dụng này, Công đoàn cơ sở, đoàn viên và người lao động có thể gửi phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng của CNVCLĐ đơn vị mình về Công đoàn ngành nhanh chóng, kịp thời để tổng hợp báo cáo về Ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh phục vụ giao ban hàng tháng.

 UngDungPhanAnh.png
Ứng dụng tiếp nhận phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng của CNVCLĐ

Việc tiếp nhận phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên và người lao động thông qua ứng dụng khá đơn giản, dễ thực hiện. Cụ thể, trên ứng dụng các CĐCS, đoàn viên và người lao động truy cập vào trang tiếp nhận phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng bằng một trong các hình thức: tại trang thông tin điện tử Công đoàn ngành Y tế Thanh Hóa http://cdyte.thanhhoa.gov.vn (mục Tiếp nhận phản ánh.....). hoặc tại đường link https://forms.gle/2jwmnsmVfYBCbkCx8 ; Tiếp theo cập nhật và gửi phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng muốn thể hiện vào hệ thống. Các thông tin của đoàn viên, người lao động sẽ được tiếp nhận, đảm bảo bí mật. 

Việc triển khai ứng dụng “Tiếp nhận phản ánh tư tưởng, tâm trạng của CNVCLĐ” nhằm góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành của cơ quan, đơn vị, giúp quá trình tiếp nhận và tổng hợp báo cáo phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên và người lao động được diễn ra nhanh chóng thuận tiện./.

Trương Việt Dũng - PCT CĐN