date
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NGÀNH Y TẾ CHUNG SỨC, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        

Lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động ngành Y tế chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng" giai đoạn 2021-2030.

Chiều ngày 25/3, Công đoàn ngành y tế Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động Phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, người lao động (CNVCNLĐ) ngành y tế chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”; triển khai chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”. Dự lễ phát động có các đồng chí: Mai Bá Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Tiến sỹ Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở y tế; Đ.c Mai Gia Bình - Chủ tịch Công đoàn ngành cùng đại diện lãnh đạo các cụm thi đua trong toàn ngành Y tế.

 Anh 1.jpg

Việc tổ chức lễ phát động nhằm kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCNLĐ ngành y tế với trách nhiệm và nhiệt huyết, phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn khơi dậy niềm tự hào, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thể hiện ý chí quyết tâm, nắm bắt thời cơ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mỗi tổ chức Công đoàn cơ sở. Mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCNLĐ ngành Y tế hưởng ứng phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thực hiện tốt kỷ luật lao động, tiết kiệm, liêm chính, trung thực, không ngừng học hỏi, lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nâng cao sức khỏe, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong đội ngũ CNVCNLĐ, làm giàu cho đơn vị, cho quê hương.

Với các chỉ tiêu chủ yếu cụ thể như:  Đối với công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập: 100% CĐCS phối hợp lãnh đạo chuyên môn đồng cấp tuyên truyền vận động cán bộ, CNVCNLĐ thi đua thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; 100% CĐCS tổ chức hội nghị CBCNVCNLĐ đầu năm; 100% CĐCS bổ sung chương trình phối hợp công tác giữa chính quyền và CĐCS; 100% CĐCS thu 2% kinh phí công đoàn;1% đoàn phí công đoàn đạt 100%; 100% CĐCS kết nạp người lao động mới tuyển dụng vào tổ chức CĐCS tại cơ quan đơn vị; 100% NLĐ tại các CĐCS không vi phạm 12 điều y đức, quy tắc ứng xử; 100% CĐCS tuyên truyền nghị quyết của Đảng các cấp; 95% trở lên CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 20% CĐCS hoàn thành XSNV, không có CĐCS không HTNV, công đoàn ngành y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đối với Công đoàn cơ sở công ty, bệnh viện ngoài công lập: 50% trở lên CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động mở Hội nghị NLĐ tại công ty, bệnh viện ngoài công lập; 100% CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động tuyên truyền vận động CNLĐ tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, tăng năng suất lao động; 100% công ty, bệnh viện ngoài công lập có tổ chức công đoàn ký thỏa ước lao động tập thể;  50% trở lêm CĐCS ngoài công lập thu được 2% kinh phí công đoàn 40% đoàn phí CĐ; phấn đấu phát triển 100-200 đoàn viên, thành lập 01-02 CĐCS ngoài công lập; giai đoạn 2021-2030 phấn đấu phát triển 2.000-3.000 đoàn viên, thành lập từ 07-10 CĐCS ngoài công lập; 50% trở lên CĐCS ngoài công lập HTTNV;

Đối với chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” : mỗi công đoàn cơ sở có ít nhất 03-05 sáng kiến thuộc một trong lĩnh vực chuyên môn.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Mai Bá Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức lễ phát động phong trào thi đua trong ngành y tế là hoạt động chính trị quan trọng nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCNLĐ trong lao động, sản xuất và công tác, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời đề nghị các cấp công đoàn cần xây dựng nội dung phù hợp với từng đơn vị, với từng nhiệm vụ và chỉ tiêu xác thực, khả thi. Các CĐCS phải lựa chọn các phong trào gắn liền với nhiệm vụ, mục tiêu của từng đơn vị. Các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để CBVC hiểu được mục đích ý nghĩa của phong trào thi đua; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phong trào thi đua, trong đó chú trọng xây dựng mô hình, điển hình từ đó tạo sức lan tỏa những việc làm hiệu quả và ý nghĩa.

Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của đồng chí Mai Bá Nam - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Tiến sỹ Đỗ Thái Hòa - Phó Giám đốc Sở Y tế cam kết sẽ đồng hành cùng ngành Y tế thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch mà lễ phát động đã đề ra. Yêu cầu tất cả các CĐCS phải lựa chọn các chỉ tiêu gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị để tạo sự lan tỏa, hiệu quả của chương trình.

Tại lễ phát động, đại diện 9 cụm thi đua ngành Y tế ký giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua “CNVCNLĐ ngành Y tế chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai, đoạn 2021-2030” và và triển khai chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”./.

Tin + Ảnh: Xuân Nguyễn